Bejier Ref kjøper Industrifiber fra 1. juli 2023

Gjennom de siste fem årene har Industrifiber skapt en solid plattform for salg av kvalitetsprodukter innen termisk og høytemperaturisolasjon til byggefirmaer, rådgivere, tekniske spesialister, isolatører og VVS-fagfolk over hele Norge. 

Samspillet mellom Industrifibers bransjekunnskap og Beijer Refs sterke fundament skal sikre bedre løsninger innen teknisk isolasjon til det norske markedet

Gjennom de siste fem årene har Industrifiber skapt en solid plattform for salg av kvalitetsprodukter innen termisk og høytemperaturisolasjon til byggefirmaer, rådgivere, tekniske spesialister, isolatører og VVS-fagfolk over hele Norge. 

Beijer Ref har inngått en avtale om å overta Industrifiber fra det norske investeringsselskapet IGNI AS fra 1. juli 2023. 

Industrifiber tilbyr sterke varemerker av høy kvalitet, som Knauf, Rockwool, Nutec, Eurobatex og THS Industrial Textiles, og produktutvalget matcher Beijer Refs fortetting innen teknisk isolasjon. 

Thomas Dalsgaard, general manager for teknisk isolering i Beijer Ref, uttaler: 
 
«Vi har en ambisjon om å spille en betydelig rolle innen teknisk isolasjon på det norske markedet, og vi ser at Industrifiber med deres produkter og svært kompetente team kan skape god synergi med våre eksisterende aktiviteter. Vårt mål er å skape bedre løsninger for markedet.» 
 
Stort potensial 

Beijer Ref er i dag en ledende, global grossistvirksomhet innen kjøl og klima, og de er også til stede på det norske markedet med Schløsser Møller Kulde AS, Børresen Cooltech AS, Beijer Ref Support Norway AS og TTC Norge AS. 

Innen teknisk isolasjon har Beijer Ref aktiviteter blant annet i Sverige, Danmark og Sveits, og med oppkjøpet av Industrifiber utvider Beijer Ref sin tilstedeværelse i Norden. 
 
”Vi ser et stort potensial i det norske markedet for teknisk isolasjon. Industrifibers aktiviteter gir oss en rekke fordeler i forhold til vår samlede virksomhet, og jeg forventer at våre produkter, kunnskap og logistikkløsninger sammen vil bli enda mer attraktive for bransjen, sier Thomas Dalsgaard. 

Rådgivende grossist og servicepartner 

Ekspertise innen produkter er ett av områdene der Beijer Ref, gjennom rådgivning og teknisk støtte, har ambisjoner om å gjøre en forskjell for alle som arbeider med teknisk isolering og passiv brannsikring. 

Vi ønsker å være den profesjonelle servicepartneren som kan gi råd til kundene om komplekse problemstillinger innen teknisk og termisk isolering, passiv brannsikring og personlig verneutstyr, slik at de får de beste prosjektløsningene, sier Thomas Dalsgaard. 

 
Industrifiber fortsetter som før med Thomas Aaslund som ansvarlig for den daglige drift av selskapet. Thomas Aaslund, salgsdirektør i Industrifiber, uttaler: 

«Vi ser frem til å bli en del av Beijer Ref på deres vekstreise innen teknisk isolasjon og passiv brannsikring på det norske markedet.»  

 
Om Beijer Ref 

Beijer Ref er et teknologiorientert handelskonsern som tilbyr konkurransedyktige løsninger innen kjøling og klimastyring gjennom verdiskapende produkter. Beijer Ref er en av verdens største kjølegrossister og er representert i 44 land i Europa, Nord-Amerika, Afrika, Asia og Oseania. 

Kontakt:


Beijer Ref 
Thomas Dalsgaard,   
General Manager Technical Insulation   
Mail: tda@beijerref.dk    
Tel: +45 5267 9766   

   

Industrifiber   
Thomas Aaslund   
Salgsdirektør 
Mail: thomas.aaslund@industrifiber.no   
Tel: +47 400 13 131