Industrifiber AS stiller høye krav- sikkerhet for deg!

Industrifiber er den eneste isolasjons-grossisten som har alle tre ISO sertifiseringene; ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Hva er ISO sertifiseringer og hva betyr det for deg som kunde?

ISO: International Organization for Standardization

ISO er en organisasjon og et begrep som innebærer at prosesser internt i en bedrift standardiseres. På den måten vil det innenfor ulike områder være likt for alle som gjennomfører en sertifiseringsprosess. For deg som kunde er dette et kvalitetsstempel som alltid ligger til grunn hos oss. Vi tar din tillit på alvor.

ISO-sertifisering involverer en uavhengig vurdering av leverandørs kvalitetssystem.
Man må oppfylle visse krav for å oppnå sertifiseringen. Dette kan inkludere krav til dokumentasjon, opplæring av ansatte, intern revisjon og kontinuerlig forbedring.

Å sertifisere seg krever en god del ressurser, og er en tidkrevende prosess. Derfor er vi ekstra stolte av sertifiseringene vi har. Vi tror sertifiseringene kan skape tillit til oss som leverandør fordi Industrifiber alltid jobber for å bli bedre.

Som kunde kan ISO-sertifisering gi deg trygghet på flere måter. Først og fremst viser sertifiseringen at vi tar kvalitet på alvor og har et system på plass for å sikre det. Dette kan gi deg tillit til at produktene eller tjenestene du kjøper fra av oss vil være av høy kvalitet.

Videre kan ISO-sertifisering bidra til å redusere risiko for feil eller mangler. Og du kan dermed være trygg på våre produkter.

Det er verdt å merke seg at ISO-sertifisering ikke er en juridisk krav, men en valgfri prosess som man kan velge å forfølge for å demonstrere at man oppfyller internasjonale standarder.

ISO-sertifisering kan også bidra til å øke transparensen og kommunikasjonen mellom oss og kunde.

Industrifiber skal gjøre det enklere for deg å være kunde!