Produktområder

Produktkatalog personlig verneutstyr
Produktkatalog termisk isolasjon

Termisk isolasjon

Industrifiber leverer termisk isolasjon innenfor de fleste applikasjoner og industrier til det norske markedet. Og har en rekke solide leverandører med på laget.
AES Fiber, Glassmineralull, Steinmineralull og Cellegummi

Passiv brannbeskyttelse

Industrifiber leverer passiv brannbeskyttelse til mange forskjellige applikasjoner, bestående av enten høytemperatur isolasjonsmatter, tekniske duker, paneler/plater eller en kombinasjon av disse.
Passiv brannbeskyttelse benyttes på mange forskjellige steder innen offshore, maritime industri samt mange steder i landbasert industri.

Personlig verneustyr

Vi er stolt distributør av personlig verneutstyr fra den Franske markedslederen EDC Protection. Siden 1989 har EDC spesialisert seg på utvikling og produksjon av verneutstyr til personell som arbeider under forhold der de er utsatt for ekstrem varme. EDC mestrer de fleste teknologier, overholder standarder og yter høyeste grad av service og fleksibilitet.

Støvfiltrering

Industrifiber er stolt distributør av filter-og filtersystemer fra Camfil Norge . Våre filterposer er produsert i henhold til våre kunders spesifikasjoner. Ved å bruke vårt store utvalg av tilgjengelige materialer sikrer vi at filterposene og prosessfiltrene passer nøyaktig til din applikasjon  

Tekniske tekstiler

Industrifiber er stolt distributør av tekniske tekstiler fra den en ledende leverandør THS Industrial Textiles, og har løsninger på tvers av et stort spekter av bransjer, spesielt produksjon og levering av produkter for termisk isolasjon og passiv brannbeskyttelse. Vi er en stolt britisk produsent på nettstedet vårt i Elland, og forsyner våre kunder i Storbritannia, Europa og over hele verden.

Brannisolasjon

Industrifiber leverer brannisolasjon som er en ikke-brennbar mineralull som har sort aluminiumsfolie på den ene siden. Nettingmatten er utviklet som en del av et system som brukes til brannsikring på sirkulære ventilasjonskanaler. Ved montering i henhold til monteringshåndboken oppnår systemgrenklassen EI30 – EI90, i henhold til SS EN 1366-1.

Pakninger og rep

Vi er stolt distributør av høytemperatur fiber, pakninger og rep fra den Italienske produsenten Evoltex. I mer enn 30 år har Evoltex utviklet kvalitetsløsninger innen industriell tekstilisolasjon til forskjellige bransjer over hele kloden. Det være seg petrokjemi, energi, avfallsbehandling, glass, metallproduksjon, verft, pumper & ventiler og de fleste andre høytemperatur industriprosesser.

Tilbehør

Hos oss finner du et bredt spekter av tilbehør fra ulike leverandører.

Festemateriell

Industrifiber leverer Ildfaste anker til de fleste applikasjoner og prosjekter