Med Industrifiber får du en solid samarbeidspartner i ryggen

Vi tilbyr sterke, bærekraftige løsninger og en solid og effektiv verdikjede. Vi har et bredt utvalg av kvalitetsprodukter innen teknisk isolering og passiv brannsikring -  mineralull; steinull og glassullcellegummipassiv brannsikring

Og med kompetente lokale ansatte og et sterkt internasjonalt nettverk i Beijer Ref Technical Insulation som supplement, er du sikret solid kunnskap og god veiledning.