Kondensisolering

Kondensisolering av kalde rør og ventilasjonskanaler

Når et kaldt rør føres gjennom et varmt rom, vil det dannes kondens på grunn av temperaturforskjellen. Røret vil i slike tilfeller bli vått og begynne å dryppe. Kondensisoleringen med en utvendig dampsperringsmembran sikrer at kalde rør ikke drypper.

Det er mange hensyn å ta når kalde rørsystemer skal kondensisoleres. Det må blant annet tas hensyn til utviklingen av kondens/kondensasjon, energitap og risikoen for frysing. 

I rør- og ventilasjonssystemer kan brudd på kondensisoleringen medføre store energimessige kostnader. Det er derfor alltid en god idé å investere i kondensisolering av ventilasjonskanaler og kalde rør. 

En nedbrutt kondensisolering viser seg blant annet ved at det oppstår kondensvann i isolasjonen på ventilasjonskanalen eller på rørene. Uansett typen av rør, vil kondensvannet slite og/eller korrodere på rørene. Oppdages dette ikke i god tid, vil det være nødvendig å skifte ut hele eller deler av rørsystemet.

Den avsluttende overflaten for arbeids- og oppholdsrom bør kles med robuste og rengjøringsvennlige materialer. Kanaler eller ventilasjonssjakter som inneholder isolering, som er utsatt for mekaniske eller værmessige forhold, må beskyttes med forsvarlig kledning for å unngå slitasje på isoleringen.

For å unngå kondensasjon og kuldebroer er det viktig at bærerne er isolerte og at kondensisoleringen utføres nøyaktig. For å unngå kuldebroer er det viktig at det ikke oppstår sprekker og spalter i isoleringen - samt at isoleringen har samme korrekte tykkelse på hele installasjonen. For å fullføre monteringen av kondensisoleringen brukes tape eller fugemasse, slik at dampsperringsmembranen slutter tett rundt isolasjonsmaterialet. 

I henhold til NS-EN ISO 12241:2008 "Termisk isolasjon for tekniske installasjoner i industrielle anlegg" skal kondensisoleringen av kalde rør oppfylle følgende krav:

 • Energitap:
  Når det snakkes om energitap, handler det om at rørsystemer som skal transportere eller inneholde kjølte medier, skal isoleres slik at uønsket varmeoverføring til mediet unngås. 
 • Kondensisolering:
  Kalde rør må i Norge beskyttes mot utvendig kondens (dannelse av utvendig kondens) for å unngå ulemper for omgivelsene, isoleringen og installasjonene.
 • Isolering mot frysing:
  Kalde rør må isoleres slik at det ikke oppstår ulemper eller skader på omgivelsene og installasjonene på grunn av frost. 

Når det gjelder kondensisolering av for eksempel ventiler, flenser og bæringer, gjelder de samme prinsippene som ved kondensisolering av kalde rør. Mediet må først omgis av et isolerende materiale og avsluttes med en dampsperr membran, som tettes tett med tape eller fugemasse.

Hvor finner mann de riktige produktene til teknisk isolering?

De riktige produktene for teknisk isolering finnes gjennom grundig prosjektgjennomgang med fokus på gjeldende krav. 

Hos Industrifiber står vi klare til å assistere ethvert isoleringsprosjekt med god dialog rundt det spesifikke prosjektet, veiledning og støtte. 

Gjennom vår nettoversigt er det alltid mulig å få en oversikt over forskjellige produktalternativer 24 timer i døgnet, hele året.

Fordeler med å samarbeide med Industrifiber

 • Et bredt utvalg av produkter
 • Solid veiledning gjennom lang erfaring og produktkunnskap
 • Enkel og fleksibel kjøpsprosess via kundeservice eller nettoversikt
 • Høy leveringssikkerhet
 • Naturlig fokus på bærekraft og miljø