Varmeisolering

Varmeisolering på varmtvannsrør 

Det er mange argumenter for å isolere varmtvannsrør.
Ved å installere varmeisolering på varmtvannsrør vil det være en gevinst uansett om rørene går gjennom uoppvarmede kalde rom eller ikke.

Jo lengre varmtvannsrørene er, desto mer varmetap vil oppstå; uavhengig av omgivelsestemperaturen. 
Den største besparelsen oppnås ved å isolere rørene med det varme bruksvannet, og dette vil også merkes på regningen når rørene som tilfører varme til gulvet eller radiatorer blir isolert.

Det gir bedre kontroll over hvor varmen går, og varmetapet under transporten reduseres betydelig, noe som gir en mer effektiv utnyttelse av varmen og dermed også en lavere strømregning. 

I tillegg forbedres inneklimaet, og verdien på boligen kan potensielt øke. For å isolere varmerør og varmtvannsrør brukes vanligvis rørskåler.

Varmeisolering av kjeler 

Hva nytter det å installere varmeisolering på vann- og varmerør og deretter la kjelen eller varmeanlegget avgi strålevarme. Det er ikke helt enkelt å installere varmeisolering på kjeler. For dette kan det blant annet benyttes selvklebende varmeisolering som trådvevsmatter. Trådvevsmatter fås i varierende tykkelser fra 30-100mm, og den selvklebende varmeisoleringsmatten legges på utsiden av varmeanlegget og snøres fast med medfølgende tråd. Trådvevsmattene sys sammen med ståltråd for å unngå sprekker og spalter i varmeisoleringen.

Etter endt isoleringsarbeid på kjelen må man sørge for at temperaturen på kjelen ikke overstiger 50°C. Ofte er eldre kjeler laget av støpejern et godt sted å isolere, da det går mye energi tapt i form av strålevarme. Kjeler er i drift hele året, noe som gjør at det er mye energi å spare ved riktig isolering.
Vi anbefaler alltid å få kontrollert gamle varmerør for å redusere varmetapet, som ofte oppstår med eldre kjeler og varmerør.

Termisk isolering til varmesystemer og kalde rør

Når vi snakker om temperaturer og systemer med spesifikke temperaturer, vil fokuset alltid være på varmetap og kondens. For å kunne styre og kontrollere temperaturen bedre og mer effektivt, er termisk isolering av kalde og varme rør, flenser, ventiler og bæringer en viktig faktor.

I Norge har vi standardiseringsorganet 'Standard Norge' - eller NS 3420 for termisk isolering. De har utgitt de nyeste retningslinjene for arbeidet med termisk isolering: NS 3420: Termisk isolering av tekniske installasjoner. NS 3420 angir retningslinjer for de reglene som skal gjelde for maksimalt tillatt energitap for tekniske installasjoner. Alle tekniske installasjoner passer inn i en av de seks isoleringsklassene som er beskrevet i NS 3420: Termisk isolering av tekniske installasjoner. Noen av parameterne som ligger til grunn for plasseringen av tekniske installasjoner i den enkelte isoleringsklassen inkluderer omgivelsestemperatur, driftstemperatur og antall driftstimer per år.

"Den lille tekniske" fra Rockwool var en liten oppslagsbok som ga et fint overblikk over isoleringsklassene, men i disse nye digitale tider er det enklere å slå opp i en nettbasert kalkulator, som du finner på både Rockwools og Industrifibers hjemmesider.

HVAC-systemer? 

HVAC er en forkortelse for "Heating, ventilation and air conditioning", eller på norsk: HVAC er en betegnelse vi bruker om teknologier som har med varmestyring, ventilasjon og aircondition å gjøre. 

Det er altså en samlet betegnelse for teknologier som har med innendørsklima å gjøre. Målet med HVAC-systemer er å oppnå et akseptabelt innendørsklima i et gitt rom eller i en gitt bygning. HVAC-systemer og anlegg faller inn under mekanisk teknologi, men er basert på prinsipper innen blant annet termodynamikk og varmestyring. 

Hos Industrifiber selger vi isoleringsprodukter til blant annet HVAC-systemer og HVAC-anlegg, og vi er alltid oppdatert med de nyeste produktene og den seneste kunnskapen innen termisk isolering, isolasjonsmaterialer generelt og byggeregler.

Hvor finner mann de riktige produktene til teknisk isolering?

De riktige produktene for teknisk isolering finnes gjennom grundig prosjektgjennomgang med fokus på gjeldende krav. 

Hos Industrifiber står vi klare til å assistere ethvert isoleringsprosjekt med god dialog rundt det spesifikke prosjektet, veiledning og støtte. 

Gjennom vår nettoversigt er det alltid mulig å få en oversikt over forskjellige produktalternativer 24 timer i døgnet, hele året.

Fordeler med å samarbeide med Industrifiber

  • Et bredt utvalg av produkter
  • Solid veiledning gjennom lang erfaring og produktkunnskap
  • Enkel og fleksibel kjøpsprosess via kundeservice eller nettoversikt
  • Høy leveringssikkerhet
  • Naturlig fokus på bærekraft og miljø