Teknisk isolering

Teknisk isolering omfatter isolasjon av tekniske installasjoner som varmerør, vannrør, kjeler, ventilasjonskanaler og prosessrør. Dette er essensielt for å forbedre energieffektiviteten, redusere driftskostnader, og minske CO2-utslippet. 

Korrekt teknisk isolering bidrar også til stabile temperaturer og redusert energiforbruk, samt spiller en nøkkelrolle i å dempe støy fra anlegg. 

Som en rådgivende partner innen teknisk isolering, er målet å gi innsikt i faget og sikre de riktige løsningene for det norske markedet.

Hva er teknisk isolering?

Teknisk isolering refererer til isolasjon av tekniske systemer for oppvarming, kjøling, ventilasjon og klimakontroll. 

Hovedmålet med teknisk isolering er å forhindre energitap, noe som beskytter miljøet og sparer penger.

Det finnes flere relevante typer teknisk isolering, inkludert varmeisolering, kjøle- og kondensisolering, personell beskyttelse. lydisolering og brannisolasjon. Disse bidrar til effektivitet og sikkerhet i tekniske installasjoner.

Hvor utføres teknisk isolering?

Teknisk isolering utføres i en rekke ulike miljøer og konstruksjoner for å forbedre energieffektivitet, sikkerhet, og komfort. Det kan inkludere:

 • Industrianlegg: 
  For å kontrollere temperaturer, redusere energiforbruk og beskytte utstyr. 
 • Bygg og konstruksjoner:
  I boliger, kontorbygg, og kommersielle eiendommer for å isolere mot kulde, varme og lyd. 
 • Rør og ventilasjonssystemer:
  For å redusere varmetap eller -gevinst i rørsystemer og ventilasjonskanaler. 
 • Skip og offshore-installasjoner:
  Til isolering mot brann, varme og for å opprettholde funksjonalitet i kritiske systemer under ekstreme forhold. 
 • Kjøle- og fryseanlegg:
  For å opprettholde nødvendige temperaturer og redusere energiforbruket. 
 • Kraftverk:
  For å isolere rørledninger, reaktorer, og annet utstyr for å optimere energiproduksjon og sikkerhet. 


Teknisk isolering er avgjørende for å sikre effektiv drift og forlengelse av levetiden til utstyr og bygninger, samt for å bidra til bærekraftig utvikling ved å redusere energiforbruket.

Er det krav og lovgiving innenfor teknisk isolering?

Når man arbeider med teknisk isolering i Norge, må man følge spesifikke krav, normer og regelverk. Det er viktig å være oppmerksom på standarder som: 

 • NS-EN 12828 Varmesystemer i bygninger – Utforming av vannbaserte varmesystemer 
 • NS-EN ISO 12241 Varmeisolasjon for bygningsutstyr og industrianlegg – Beregningsregler(ISO12241:2022) 
 • NS 3919 for brannsikring av ventilasjonsanlegg 
 • NS-EN 1366-serien for testing av brannmotstand, inkludert flere relevante delstandarder 
Industrifiber står klare til å assistere deg slik at de isoleringsproduktene du velger, oppfyller de gjeldende kravene i Norge.

Hvor finner mann de riktige produktene til teknisk isolering?

De riktige produktene for teknisk isolering finnes gjennom grundig prosjektgjennomgang med fokus på gjeldende krav. 

Hos Industrifiber står vi klare til å assistere ethvert isoleringsprosjekt med god dialog rundt det spesifikke prosjektet, veiledning og støtte. 

Gjennom vår nettoversigt er det alltid mulig å få en oversikt over forskjellige produktalternativer 24 timer i døgnet, hele året.

Fordeler med å samarbeide med Industrifiber

 • Et bredt utvalg av produkter
 • Solid veiledning gjennom lang erfaring og produktkunnskap
 • Enkel og fleksibel kjøpsprosess via kundeservice eller nettoversikt
 • Høy leveringssikkerhet
 • Naturlig fokus på bærekraft og miljø