Lydisolering

Støy er de lydene vi ikke selv bestemmer, som bør være til stede: naboens musikk, uro på arbeidsplassen, støy fra biler, ventilasjonssystemer osv.

Mennesker blir i økende grad plaget av støy. Dels fordi vi bor og arbeider tettere sammen, dels fordi vi omgir oss med mer og mer teknisk utstyr, og trafikkmengden øker. 

Det er økende oppmerksomhet på hva støy gjør med helsen vår. Ifølge WHO kan støy føre til hodepine, søvnforstyrrelser, høyt blodtrykk og økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Støy kan også være årsak til nedsatt læringsevne og redusert arbeidsprestasjon. 

Støy i bygninger, mellom naboer, mellom rom og innenfor rommet kan reduseres med god isolasjon. Det samme gjelder støy fra tekniske systemer som ventilasjon og kjøling, samt ekstern støy. 

Teknisk isolasjon har egenskaper som kan forbedre lydisolasjonen, samtidig som brannsikkerheten og energieffektiviteten opprettholdes. Teknisk isolasjon gir mange fordeler når den først er implementert i en konstruksjon.

Lydisolering av konstruksjoner

Lyd transporteres gjennom luften og gjennom konstruksjoner, og man skiller mellom luftlyd, trinnlyd og etterklangstid. Steinull er av naturen et svært lydabsorberende materiale: ROCKWOOL isolasjon inneholder luftfylte hulrom som bremser lydbølgene. Sammen med steinullens vekt betyr dette at materialet har gode lydabsorberende og lydregulerende egenskaper.

For å skape et godt inne-klima er det også viktig å justere akustikken i rommet. Isovers glassullprodukter har lydisolerende egenskaper som fanger opp og absorberer lyden. På den måten dempes lyden.

God lydisolering og lydregulering

Støj er altid belastende, uanset om den kommer udefra eller indefra. Gode lydforhold er en væsentlig del af et godt indeklima, for alle har behov for ro. Men gode lydforhold er ikke det samme som total ro. Det er mere et spørgsmål om passende isolering mod støj udefra og støj internt i boligen.

En velisoleret klimaskærm giver i sig selv en god lydisolering for støj udefra. I et passivhus med strenge krav til lufttæthed, få kuldebroer, vinduer med 3-lags glas og en høj isoleringsværdi, er det begrænset, hvor meget støj der kommer ind udefra. Når lyden udefra er meget begrænset, er meget af baggrundsstøjen forsvundet. Det er derfor endnu vigtigere at vurdere og undgå den støj, der kan optræde inde i huset, det vil sige støj fra anlæg, fra ét rum til et andet og støj i det enkelte rum. Denne støj vil nu fylde mere og er derfor vigtig at tage i betragtning.

Gode lydforhold er: når bygningens konstruktioner yder tilstrækkelig lydisolering mod eksterne støjkilder og støj mellem rum inde i bygningen (både den støj der overføres via luften, og den støj der overføres via konstruktionerne), når rummenes indvendige overflader sikrer den nødvendige lydregulering og -absorption, og når tekniske installationer er dimensioneret og udført så de ikke støjer. 
Kun lydisolering, der er planlagt og integreret fra starten, kan forventes at give den fulde effekt. I bestræbelserne på at styre lyden, bør hver eneste detalje som materialevalg, materialetykkelse, samlinger og flankerende konstruktioner, der kan påvirke lydniveauet i en positiv retning, medtages. De beslutninger, der tages i designfasens første korte tid, har betydning for husets lydkomfort i hele husets levetid.

Unngå lydkaos

I dag velger mange å ha en åpen planløsning og en minimalistisk stil med få møbler, tepper og gardiner. Materialvalget er ofte harde og glatte overflater som glass, gips og betong. Lydmiljøet blir dermed hardt med en temmelig lang etterklangstid. Opplevelsen av dette varierer, men generelt oppleves harde lydrom som kalde og tomme. 

Den minimalistiske stilen, som ved første øyekast virker lys, luftig og frisk, forvandler seg raskt fra å være et innbydende miljø til å bli et kaldt og tomt miljø med svært høy lydnivå hvis man ikke tar hensyn til akustisk regulering i rommene. Lydregulering kan utføres på mange måter, men generelt handler det om å bruke lydabsorberende materialer på vegger og tak. Man kan velge å lage en hel vegg eller bare en del av den med et lydreguleringssystem i gips, tre, stål eller annet beleggsmateriale med innebygd lydabsorberende materiale som isolasjon. Hvis det lydabsorberende materialet plasseres på flere flater i rommet, vil effekten være mye større.

Lydregulering kan også integreres i konstruksjonen. 
Støy fra ventilasjonsanlegg 
Støy fra ventilasjonsanlegget måles i oppholdsrom i frekvensområdet fra 31,5 til 8000 Hz. 

Etterklangstid 
Etterklangstid defineres som den tiden det tar fra lyden sendes ut til lydtrykksnivået har falt med 60 dB. Det er ingen krav til etterklangstider i frittstående boliger. Anbefalinger klassifiseres etter møblerte rom. Tiden måles ved hver frekvens mellom 250 Hz og 4000 Hz.

Hvor finner mann de riktige produktene til lydisolering? 

De riktige produktene for kondensisolering finnes gjennom grundig prosjektgjennomgang med fokus på gjeldende krav. 

Hos Industrifiber står vi klare til å assistere ethvert isoleringsprosjekt med god dialog rundt det spesifikke prosjektet, veiledning og støtte. 

Gjennom vår nettoversigt er det alltid mulig å få en oversikt over forskjellige produktalternativer 24 timer i døgnet, hele året.

Fordeler med å samarbeide med Industrifiber

  • Et bredt utvalg av produkter
  • Solid veiledning gjennom lang erfaring og produktkunnskap
  • Enkel og fleksibel kjøpsprosess via kundeservice eller nettoversikt
  • Høy leveringssikkerhet
  • Naturlig fokus på bærekraft og miljø