Industrifiber starter opp avdeling for passiv brannsikring

Juni 18, 2024 

Den økende interessen for passiv brannsikring har ført til at Industrifiber nå tilbyr veiledning fra dedikerte spesialister i en ny avdeling. Den nye avdelingen vil forbedre dialogen om tekniske spørsmål og forhåndsgodkjente løsninger. I tillegg tilbys kurs og opplæring, samt dokumentasjon for CE-merking og bærekraft. Disse tjenestene vil være til stor nytte for rådgivere, profesjonelle passiv brannsikringsvirksomheter og isolasjonsentreprenører.

I de siste tiden har Industrifiber opplevd økende interesse for passiv brannsikring. Rådgivere, arkitekter, isolatører og branntettere henvender seg ofte for å få avklart åpne spørsmål om dokumentasjon og forhåndsgodkjente løsninger i branntekniske systemer.

"Spørsmål fra rådgivere og branntetttere blir stadig mer tekniske, da byggherrer interesserer seg mer for passiv brannsikring enn tidligere. Som leverandør til eksempelvis sykehusbygg er det en kritisk faktor at dokumentasjon og løsninger på de branntekniske systemene er i orden. Hos Industrifiber vil vi være den sparringspartneren som gir rådgiverne den best mulige veiledningen og støtten – også i tvilstilfeller," sier Thomas Aaslund, daglig leder i Industrifiber.

Spesialister med omfattende og oppdatert bransjekunnskap

Derfor har Industrifiber opprettet en ny, separat avdeling for passiv brannsikring med spesialister som vil bistå alle typer av kunder i vår bransje. Spesialistene i den nye avdelingen har omfattende bransjekunnskap og har fulgt utviklingen innen passiv brannsikring i flere år. Sammen med anerkjente produsenter, som har samlet sine forhåndsgodkjente løsninger i en ETA (European Technical Assessment), kan Industrifiber veilede i CE-merking og EPD Miljødeklarasjon. 

"Vi ser passiv brannsikring som et område i vekst – ikke minst i bærekraftig bygging – og det vil vi i Industrifiber være en del av. Vi tror på at vi gir kundene den beste støtten og blir en bedre sparringspartner med medarbeidere som er dedikerte til oppgaven og kan gå i dybden. Vi vil gjerne gi god produktsupport til hele produktkjeden, slik at rådgivere branntettere og isolatører har visshet om at de får den helt riktige løsningen," sier Thomas Aaslund.

Møter kundene der de er

I hverdagen betyr dette at spesialistene er dedikerte til å yte den beste tekniske støtten, både for forhåndsgodkjente løsninger og for nye og ukjente løsninger. Dette inkluderer uttalelser om testede løsninger direkte fra produsenten via akkrediterte testinstitutter eller å ta en dialog med Direktoratet for byggkvalitet  DIBK. for å få avklart tekniske spørsmål.
"Vi ønsker at kundene sparer tid ved å bruke oss. Vi reiser gjerne ut på byggeplassen og gir et forslag til en løsning via vår ekspertise og med forhåndsgodkjente løsninger, og sammen finner vi ut hva som skal til for å løse oppgaven. Eller vi tar kontakt med produsenten for å få svar på spesielt komplekse forhold," sier Thomas Aaslund.
Samtidig har Industrifiber en enestående mulighet til å veilede om konkrete løsninger for rådgivere før et prosjekt eller neste fase.
"Vi går gjennom et bygg og plukker ut forhåndsgodkjente ETA-løsninger og genererer en prosjektbok som rådgiveren kan presentere for eller sende videre til byggherren med dokumentasjon for akkurat deres prosjekt. Dette gir trygghet for både rådgiver og byggherre når løsningen blir tydelig lagt frem på forhånd," sier Thomas Aaslund

Fokus på opplæring

I fremtiden vil Industrifibers avdeling for passiv brannsikring i større grad fokusere på at kundene blir dyktigere til å bruke produktene gjennom kurs, foredrag og temadager.
"Vi har allerede fått flere muligheter til å dele kunnskap med fagfolk og holde opplæring, og vi vil gjøre mer ut av kursene, som for eksempel å invitere bransjefolk til noen temadager hos oss. Vi er opptatt av at kundene får den beste løsningen og at produktene blir brukt riktig, så vi vil gjerne gå foran for å heve nivået innen bruk av passiv brannsikring," sier Thomas Aaslund.

Din profesjonelle servicepartner innen
teknisk isolasjon og -brannsikring


Industrifiber er din servicepartner innen, teknisk isolasjon og passiv brannsikring. Vi kombinerer omfattende bransjekunnskap med en forpliktelse til kvalitet og bærekraft, noe som gjør oss til den foretrukne leverandøren for mange aktører i bygg- og anleggssektoren.

Effektiv logistikk og netthandel 24/7
Fra høsten 2024 vil vi tilby en enestående logistikk og en brukervennlig netthandelsplattform tilgjengelig 24/7. Våre kunder kan enkelt bestille produkter når som helst på døgnet, noe som sikrer maksimal fleksibilitet og tilgjengelighet. Med korte leveringstider og pålitelig distribusjon, sørger vi for at du alltid har tilgang til det du trenger, når du trenger det. 
 Alt på ett sted
Hos Industrifiber finner du alt du trenger for dine isolasjonsprosjekter på ett sted. Vårt brede produktsortiment dekker alle aspekter av brannisolasjon, teknisk isolasjon og passiv brannsikring. Dette gjør oss til en komplett leverandør, som sparer deg for tid og reduserer kompleksiteten i innkjøpsprosessen. 
Kvalitet og bærekraft
 Vi er stolte av vår ISO 9001-sertifisering, som dokumenterer vårt engasjement for kvalitet i alle ledd av virksomheten. Videre er vi dedikerte til bærekraftig praksis, og vi bruker 100% fornybar energi i vår drift. Dette sikrer ikke bare høy kvalitet på våre produkter og tjenester, men også en positiv innvirkning på miljøet. 
Med vår ekspertise, pålitelige logistikk, og dedikasjon til kvalitet og bærekraft, er Industrifiber den pålitelige partneren du kan stole på for alle dine behov innen brann- og teknisk isolasjon.
Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan bidra til suksess i dine prosjekter.

Kontakt