Nordisk partnerskap med Aspen Aerogels

Maj 31, 2024 

Industrifiber inngår et nordisk partnerskap med Aspen Aerogels for leveranser av deres produkter til det nordiske markedet. Industrifiber tar et strategisk steg videre i satsingen på olje- og gass, fornybar energi, samt landbasert industri ved å inngå partnerskap med Aspen Aerogels, en verdensledende aktør innen aerogelteknologi. 
Aspen Aerogels, med over tjue års erfaring, har ledet an i utviklingen av teknisk isolasjon som øker ytelsen og sikkerheten innen prosessanlegg over hele verden. Aspen Aerogels løser utfordringer knyttet til CUI (korrosjon under isolasjon), energibevaring og teknisk sikkerhet. 

Thomas Aaslund hos Industrifiber deler sin entusiasme for partnerskapet og beskriver det som «svært positivt» for begge parter. "Gjennom dette samarbeidet er vi klare til å benytte vår tekniske ekspertise for å ytterligere styrke vår posisjon i markedet," sier Aaslund. Aspen sin produktportefølje vil være tilgjengelig på Industrifiber sitt lager i juni måned.